På Mosebyneset er det et nytt boligfelt. Dette ligger i Ørje og grenser til Rødenessjøen. De
fleste tomtene ligger sydvestvendt med god utsikt til Rødenessjøen. Tomtene ligger idyllisk til med skogen og vannet rett utenfor. Alle tomtene har korte gangavstander til badeplasser og fiskeplasser ved Rødenessjøen. Det er gangavstand til Ørje Sentrum.

Det er muligheter for kveldsturer i skogen direkte ut fra boligen, og det vil bli en flott gang- og sykkelvei inn til Ørje med bro over sundet til Neset.

Det er planer om et småbåtanlegg for beboerne på Mosebyneset med kort gangavstand fra tomtene. Hva med en tur med båten en stille morgen?

Tomtene varierer i størrelse fra ca 600 kvm til 1700 kvm. All kommunalteknisk infrastruktur er inkludert. Alle tomtene er byggeklare. Det skal etableres 5 lekeplasser i området, hvorav 2 ballbaner. Det skal bygges tursti med grillplasser langs Rødenessjøen.

Reguleringsplan for Mosebyneset ble vedtatt 18.09.2007. Planen inneholder 81 boligtomter, hvorav ca 30 er solgt.

Du er hjertelig velkommen for en utformell titt, og kanskje også du får lyst til å flytte til Mosebyneset...